1. Administratorem Państwa danych osobowych, po zarejestrowaniu w Sklepie Internetowym lub po złożeniu zamówienia jest RIORE Jan Łada z siedzibą w Przasnyszu (woj. mazowieckie) przy ul. Witosa 13 m 6. Podanie danych jest dobrowolne.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w poniższych celach :
 • sprzedaży produktów poprzez sklep internetowy na warunkach opisanych w „Regulaminie”,
 • wysyłki przesyłki z produktami,
 1. W szczególności chcemy poinformować, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora w celu:
 • prowadzenia marketingu podmiotów współpracujących z Administratorem (za uprzednią zgodą).
 • marketingowym Administratora
 1. Podane dane osobowe będą udostępniane jedynie podmiotom świadczącym usługi transportowe celem dostarczenia zakupionych produktów pod podany przez Państwa adres oraz tym, którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną.
 1. Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 2. System informatyczny w którym są przetwarzane dane osobowe spełnia wymogi z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia
  i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
 3. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasady: rozliczalności, adekwatności oraz rzetelności.
 4. Każdej osobie, której dotyczą dane (podmiotowi danych) przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.