100% life

 

Boże paradoksy: Ze śmierci wypływa życie. Pełnia wieczności.