„Wolność jest w nas”

Ostatnio obchodziliśmy kolejną rocznicę męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Chcemy zatem poruszyć temat wolności, o której tak wiele mówił błogosławiony kapłan. Czym tak na prawdę jest wolność, kto jest wolny, gdzie jej szukać. To są pierwsze pytania, które nam przychodzą do głowy.

Czym zatem jest wolność? – dar Boga, pokusimy się o stwierdzenie, że jest to największy dar, który otrzymujemy od Boga na własność. Bo owszem, Miłość Boża jest pewnie doskonalszym darem, jednakże, nasza dar wolności to właśnie owoc Miłości Boga. Dalej, czy wolność człowieka jest większa od miłości człowieczej? Tu, dosyć kontrowersyjnie chyba chcemy stwierdzić, że tak, wolność jest ważniejsza i jest większa. Ponieważ, człowiek może być wolny bez miłości, natomiast miłość bez wolności jest niemożliwa. Miłość bez wolności jest zaprzeczeniem Miłości. Najpierw człowiek musi się stać wolny.

W takim razie – kto jest wolny? Tu pokusimy się o kolejne kontrowersyjne stwierdzenie – każdy człowiek jest wolny. Ksiądz Popiełuszko mówił: „wolność jest w nas”. Wolności nikt nie może człowiekowi odebrać. Jest ona zaszyta w naszej istocie bycia człowiekiem. Bóg stworzył nas wolnymi, na swój obraz. Żaden człowiek nie jest w stanie odebrać człowiekowi tej wewnętrznej wolności, którą nosi w sobie. Cóż znaczy niewola zewnętrzna? Jest oczywiście ona bardzo przykra, ale wewnętrznie człowiek dalej jest wolny i dalej może podejmować wolne decyzje.

Wolność a grzech

Wielu z ludzi „narzeka” na Boga mówiąc, że skoro jest wszechwiedzący, dlaczego pozwolił ludziom na to wszystkie zło jakie czynią. Dlaczego ich uczynił wolnymi i pozwolił im krzywdzić inni. Dlaczego do tego dopuścił, jeśli wiedział. Odpowiedź wydaje się dosyć prosta i trochę paradoksalna. Z Miłości nie chciał, aby ludzie byli marionetkami bez wolności, ale stworzył ludzi w pełni wolnymi. I ludzie wewnętrzni wolni dokonują wyborów. Nie zawsze ten wybór jest dobry, ale zawsze jest wolny.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *