Moje postanowienie noworoczne? – Boży wariat

Być Bożym wariatem.

A więc – bądźmy Bożymi wariatami, głoszącymi radość, pokój, miłość i dobroć Bożą szczególnie tam, gdzie jej nie widać lub nie jest odczuwana.