Czy znajdzie?

„A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”

Bóg weźmie nas w obronę, jednakże Chrystus podaje nam jeden z warunków. WIARĘ.

Czy Syn Człowieczy znajdzie ją w nas, gdy powtórnie przyjdzie?

Warto zastanowić się, jaką nasza wiara jest. Czy nie jest ona tylko płytkim, powierzchownym uczuciem przekonania w słowa Pisma Świętego, w historię Jezusa Chrystusa, w słowa Kościoła?

Wiara w człowieku musi być żywa. Stale rosnąca i rozwijająca się, by mogła w nas przynosić coraz większe owoce.

Ta wiara pozwala nam z ufnością oczekiwać Boga, który weźmie nas w obronę.