Dziękczynienie wywyższa człowieka (Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki)