Ignacy Loyola  – (1491 – 1556 r. po Chr.) –  święty Kościoła Katolickiego.

Założyciel Towarzystwa Jezusowego (Jezuitów). Patron żołnierzy oraz matek w stanie błogosławionym oraz rodzących.

„Na większą chwałę Boża”