Matko Kościoła – módl się za nami.

Choć ten tytuł oficjalnie został nadany niedawno, to jednak od samego początku istnienia Kościoła, Maryja była obecna we wspólnocie apostołów. Sam Chrystus na krzyżu wskazał św. Janowi, że odtąd Maryja będzie Jego Matką, a Maryja matką Jego ucznia. To macierzyństwo naturalnie przeszło na wszystkich apostołów, a później na całą wspólnotę. Na Maryję jako pierwszą zstąpił Duch Święty w momencie zwiastowania. Dlatego tak wielkie znaczenie miało dla apostołów po wniebowzięciu Jezusa przebywanie przy Niej, gdyż jako jedyna miała to doświadczenie.