Miłość a Prawo

Dzisiaj w drugim czytaniu słyszymy fragment z listu świętego Pawła do Rzymian. Objaśnia On w nim na czym polega prawo pod kątem wyjaśnienia czym jest miłość.

Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne – streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa.

Miłość jak wskazuje św. Paweł jest doskonałym wypełnieniem Prawa.

Prawo jest Prawem, jest ścisłe, w zasadzie jest niezmienne co do zasady. Oczywiście Prawo, jak wierzymy, jest ustanowione przez samego Boga. Jednak głównym Prawem Bożym jest Miłość, bo Miłość jest nieograniczona. Z jednej strony Miłość jest Prawem, ale przykazanie Miłości jest największym ze wszystkich przykazań. Jednocześnie Miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Tę zawiłość między Prawem a Miłością możemy w bardzo szybki sposób uprościć. Po prostu kochać. To jedyne przykazanie, które będzie pomagało nam wzrastać, by osiągnąć doskonałość i przez Miłość doskonale wypełnimy wszystkie zapisy Prawa. Bóg stworzył nas z Miłości i dla Miłości. I tylko wtedy możemy osiągnąć doskonałość. Jedynie kochając możemy nie zaprzątać sobie głowy Prawem. Miłość bowiem wystarczy i nie potrzeba nic więcej.

Zapraszamy także do rozważań z portalu Mateusz, na tę niedzielę pod linkiem.