Przykazanie Miłości Boga!

W dniu dzisiejszym w I czytaniu słyszymy fragment z Księgi Powtórzonego Prawa, a w nim tak ważne przykazanie. Mojżesz napomina w nim swój naród, by pamiętali o dobroci i miłości Boga oraz aby go miłowali.

„Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Przywiążesz je do twojej ręki jako znak. Niech one ci będą ozdobą przed oczami. Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na twoich bramach.
Gdy Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi, o której poprzysiągł przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, że da tobie miasta wielkie i bogate, których nie budowałeś, domy pełne wszelkich dóbr, których nie zbierałeś, wykopane studnie, których nie kopałeś, winnice i gaje oliwne, których nie sadziłeś, kiedy będziesz jadł i nasycisz się – strzeż się, byś nie zapomniał o Panu, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Będziesz się bał Pana, Boga swego, będziesz Mu służył i na Jego imię będziesz przysięgał.” To przykazanie daje Izraelowi Bóg przez swojego sługę Mojżesza.

Przypomina swojemu Narodowi jak wiele dobra otrzymali od Boga, któremu zaufał najpierw Abraham – Ojciec Narodu, następnie Jego syn Izaak oraz Jakub.

Mojżesz mówi bardzo konkretnie: Będziesz miłował. Nie mówi: będziesz próbował lub będziesz się starał, ale będziesz to robił ze wszystkich swych sił. I będziesz napominał swoje dzieci, aby Go miłowały, bo wszystko co posiadasz, masz dzięki Niemu.