Siewca

Ewangelia dzisiejszego dnia mówi o siewcy. Pamiętajmy w modlitwach o trudzie pracy osób, dzięki którym mamy nasz codzienny pokarm. Jezus posługuje się obrazem człowieka ukazując jedną z prawd o Bogu, a dokładniej o sobie samym, jako o Synu Bożym, który głosi słowo. Bóg jako Siewca słowa. Siewcą jednak może być również każdy z nas, głoszących Ewangelię. Źródłem słowa jednak zawsze winien być Bóg , który trwa w swoim Kościele. Bo to Duch święty nas poucza co mamy mówić. #rolnik #siewca #żniwa