Spokoju

Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu!

Pokój, ład i bezpieczeństwo to wartości, o które zabiega bardzo wiele ludzi.

Każdy zdrowy człowiek pragnie pokoju. Pokoju w swojej rodzinie, bezpieczeństwa swoich bliskich. Modlitwa o pokój i ład na świecie jest popularna w każdym narodzie.

Cytat powyższy pochodzi z Aktu Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusa. Poniżej prezentujemy całą jego treść, która jest bardzo głęboką modlitwą zawierzenia. Modlitwa odmawiana przy różnych okazjach, szczególnie w dni poświęcone Najświętszemu Sercu Jezusa tj. miesiąc czerwiec, pierwszy piątki miesiąca.

Akt Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusa

O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza.

Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy.

Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna cię wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi.

Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca Swego.Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.

Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu.

Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda rozdziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, żeby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos:

Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie.

Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.