św. Józef – oblubieniec Maryi, cieśla, patron robotników, ojców, czystości

„Udał się także i Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida” (Łk 2,4)