Święta Zdzisława Czeska

Dzisiaj wspomnienie świętej Zdzisławy Czeskiej. Urodziła się w Krzyżanowie na Morawach  w XIII wieku. Z woli rodziców wyszła za mąż za rycerza z zamku Lemberk, Galla Marquardta. Była wierną żoną i oddaną matką czwórki dzieci. Delikatność i łagodność Zdzisławy wpływały na jej gwałtownego męża, a wierność Chrystusowi spowodowały przemianę w jego sercu. Wiodła życie ciche i skromne jako wierna i kochająca podpora męża. Za jego zgodą wstąpiła do trzeciego zakonu dominikańskiego dla świeckich. Ufundowała wraz z mężem dwa klasztory dominikańskie. Zdzisława zmarła w A.D. 1252  i została pochowana w ufundowanym klasztorze św. Wawrzyńca w Jabłonnem. Święta ta jest patronką żon oraz matek, a także istniejącego w Czechach od 1889 r. zgromadzenia sióstr św. Dominika.