Laodycea

List do Kościoła w Laodycei w Apokalipsie świętego Jana jest ostatnim z „Listów do 7 Kościołów, które są w Azji”

W każdym kolejnym apostoł przekazując Słowo Boże zwraca uwagę na różne problemy i błędy tych wspólnot jak i chwali za niektóre postawy i podjęty przez owe Kościoły trud.

W liście do laodycejczyków nie ma ani jednej pochwały. Mówi doń: „Ty bowiem mówisz: „Jestem bogaty”, i „wzbogaciłem się”, i „niczego mi nie potrzeba”, a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny i ślepy, i nagi.”

Jak bardzo można dostrzec w tym upomnieniu i naganie dzisiejszy świat „ucywilizowany”. Wspaniały zachodni kraj. „Jestem bogaty”, „niczego mi nie potrzeba” nie potrzeba mi Chrystusa, nie potrzeba mi przykazań, nie potrzeba mi Boga, nie potrzeba mi niczego, bo wszystko już mam. Jakże jest „nieszczęsny i godzien litości…..”