Król – Jezus Chrystus

Jezus Chrystus Król Wszechświata.
Jednak co dokładnie to sformułowanie oznacza?
Co oznacza „królować”?

„Czy Ty jesteś królem żydowskim?” – zapytał Piłat.

Jednak co odpowiada mu Jezus?

Jezus pyta Piłata o sens tego pytania, o to co chce Piłat osiągnąć: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”

„Piłat odparł: Czy ja jestem Żydem?” Piłat nie rozumie królowania tak jak to rozumieją Żydzi. Dla niego jest to niepoznana płaszczyzna. Wiadomo, że państwo izraelskie nie istnieje, jest pod okupacją rzymską i jest podległe cezarowi. Piłat nie rozumie oczekiwania przez naród żydowski Mesjasza.

Królowanie

I Chrystus wyjaśnia mu swoje królowanie: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”. Więc z jakiego świata jest królestwo Chrystusa? Wspomnieć warto o słowach Jezusa: „Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony”, ten który na pustyni kusił Jezusa wszystkimi królestwami na Ziemi. To „Teraz” znaczyło dopóki nie umrę i nie zmartwychwstanę. Dopóki swoją śmiercią nie pokonam władcy tego świata. Bóg nie pokonuje szatana władającego na Ziemi po opuszczeniu przez człowieka raju zbrojną walką. Nie pokonuje go unicestwieniem. Bóg nie pokonuje swojego nieprzyjaciela armią. Jezus Chrystus, Syn Boży, pokonuje zło na krzyżu. Pokonuje zło w sposób, o którym mówił swoim uczniom. Jeśli kto Cię uderzy w jeden policzek, nadstaw mu i drugi. Szatan z nienawiści do ludzi i do Boga, chciał zbudować antyświat, antystworzenie, antydobro. Chciał zbudować przeciwstawny świat, tak silny, jak ten, który stworzył Bóg i przegrał. Szatan nie mógł znieść dobroci i miłości Boga względem ludzi, natomiast Chrystus zniósł wszelkie zło tego świata, sam wybrał, aby je przyjąć i zwyciężył. Przyjął niesłuszny krzyż, przetrwał mękę, umarł, wszedł do Otchłani i otworzył bramy nieba zmartwychwstając.

Królestwo jest tutaj

Królestwo Chrystusa jest już tutaj. Zbawienie już nastało. Obecnie jest tylko czas oczekiwania na Jego powtórne przyjście. Przyjście w chwale. Przyjście w chwale miłości. „Bp Andrzej Czaja, przewodniczący Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych wyjaśnia, że Jubileuszowy Akt Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana ma być świadomym potwierdzeniem wyboru Jezusa, jednoznacznym opowiedzeniem się za Nim i podjęciem na nowo realizacji powołania do świętości.”(BP KEP: episkopat.pl” ) Świadomym dołączeniem do Królestwa Chrystusa tutaj na Ziemi.

Królestwo w dzisiejszych czasem nie zawsze się dobrze kojarzy. Wielość historycznych tyranów z władzą absolutną, wiele totalitaryzmów budowanych na jednym człowieku lub małej grupie osób. Może dlatego wiele kontrowersji wzbudza akt przyjęcia Jezusa jako Króla. Jednak Jezus jest królem idealnym – królem, którego każdy chciał mieć w historii. Wszelkie walki o swobody, o wolność, o bezpieczeństwo to ukryte pragnienia walki o Jezusa jako króla. Jezus – król miłosierny, litościwy, nieskory do gniewu, cierpliwy. Nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie szuka swego. Królowanie miłości jest przecież tym, czego każdy człowiek oczekuje i pragnie. Nikt nie pragnie królestw cierpienia, złości, nienawiści. Nikt nie chciałby być podległy nienawiści i upodlenia. Człowiek pragnie królestwa miłości. Zatem powtarzając za listem św. Pawła „trzeba bowiem, ażeby królował”

Królowanie miłości

Królowanie Chrystusa, królowanie Miłości przyświecało również nam, podczas tworzenia pierwszej partii naszych koszulek. Koszulki chrześcijańskie God is Good od początku chcą się wpisywać w różne oblicza Królestwa Chrystusa na Ziemi. Pierwszy projekt z napisem, a zaraz naszym logo – God is good – jest wyrazem wszechobecnej dobroci Boga. Dobroci, która wypływa z Jego nieograniczonej miłości. Jezus powiedział: „Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg”. Projekt z twarzą Jezusa z całunu powstał by przypominać o Jego miłości. Miłości Jezusa, który został ubiczowany, ukoronowany, umarł na krzyżu a następnie zmartwychwstał.

Ten kawałek płótna jest niemym świadkiem wydarzeń paschalnych. Ślady męki i śmierci oraz zmartwychwstania. W naszej ofercie znalazły się również koszulki chrześcijańskie ukazujące krzyż. Krzyż Benedykta, który wyraźnie wskazuje na zwycięstwo Chrystusa nad szatanem i wszelkim Złem. Krzyż Jerozolimski oraz postać Rycerza Zakonu Grobu Bożego, symbole obrony wiary.