Litania Loretańska i nabożeństwo majowe

Zwyczaj gromadzenia się przy figurkach Matki Bożej i wspólnej modlitwy był znany już w V wieku na Wschodzie. W Polsce pierwsze nabożeństwo majowe wprowadzili ojcowie Jezuici w Tarnopolu w roku 1838. Litania loretańska nazywana jest także litanią do Najświętszej Maryi Panny. Nazwa Litanii pochodzi od włoskiego miasta Loreto, gdzie w bazylice znajduje się domek Matki Bożej. Litania do Najświętszej Maryi Panny była tam szczególnie propagowana i odmawiana. Według źródłem jednak powstała w pierwotnej wersji już w XII wieku we Francji, lecz pierwsza wersja nie zachowała się do dzisiaj. Pośród licznych schematów litanii maryjnych utrwalił się właśnie ten, który był używany od pierwszej połowy XVI wieku w Loreto. Przez co została ona zwana „loretańską”. W 1587 papież Sykstus V związał z jej odmawianiem przywilej 200 dni odpustu. Nazwa ta była stosowana jeszcze częściej od 1575 – wtedy to dyrektor chóru w Loreto, Costanzo Porta skomponował najstarsze znane dzisiaj opracowanie muzyczne litanii na 8 głosów (Litaniae deiparae Virginis Mariae octo vocum). W roku 1631 zakazano wprowadzania wszelkich zmian w litanii bez zezwolenia Stolicy Apostolskiej, co wpłynęło na jej ujednolicenie i upowszechnienie. Oczywiście później zostały dopisywane kolejne wezwania jednak wszystko działo się za zgodą Stolicy Apostolskiej. Dobrze z resztą wiemy, że kolejne wezwania są dopisywane również w obecnych czasach. Po dołączeniu ostatniego wezwania „Królowo Rodziny” (w roku 1995), tytułów jest w sumie 51, a w polskiej wersji, wraz z tytułem „Królowo Polski”, mamy 52 wezwania.

Pełny tekst możecie znaleźć tutaj:
Litania Loretańska – link