Odpuszczają Ci się

Jezus mówi do człowieka, którego przynoszą na noszach – odpuszczają ci się twoje grzechy.

Widzi w nim nie tylko chorobę ciała jak inni, widzi jego poranioną duszę i wpierw jej przychodzi ze swoją łaską.

Reakcją obecnych jest oburzenie (jak On tak mógł, On jest tylko człowiekiem, czyni jak Bóg).

Jezus ukazuje im swoją boskość przez swoje słowa i pyta ich, co jest łatwiej powiedzieć?

I dodaje na sam koniec do chorego: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu.

Wstań i idź.

Nie powinniśmy przyjmować biernej postawy stojącej, ale postawę kroczenia do Pana, tego który jest dobry i miłosierny.

Bóg jest dobry (God Is Good), to piękne hasło, ale Bóg jest nieskończenie dobry.