Procesja

W dniu dzisiejszym w naszej wspólnocie ludzi wierzących świętujemy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – potocznie nazywaną Bożym Ciałem. To dzień, w którym w naszych parafiach głosimy dobroć naszego Boga na zewnątrz. Przechodzimy w uroczystych i mamy nadzieję radosnych procesjach przez ulice naszych miast i wiosek, aby pokazać światu, że Jezus żyje. Jezus żyje wśród nas. Jego realna obecność w kawałku chleba i kropli wina to jedna z podstaw naszej wiary.

Idziemy

Wychodzimy więc z Chrystusem by prosić o błogosławieństwo w naszych codziennych czynnościach. Idziemy, by przede wszystkich świadczyć o Jego dobroci. Boże Ciało nie ma sensu, jeśli idziemy smutni, ponurzy – Boże Ciało to wielka manifestacja radości, radości wypływającej ze zmartwychwstania naszego Zbawiciela.