Wolność

Dzisiaj chcielibyśmy poruszyć temat wolności. Temat ten porusza również dzisiejsze pierwsze czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Wolność wyboru stoi u podstawy naszego człowieczeństwa. Wolność jest również jednym z najważniejszych darów Bożych.

Bóg nie chce grona zwolenników – niewolników. Nie chce nas przymuszać do odwzajemniania swojej miłości. Stworzył nas dla miłości, a miłość prawdziwa zawsze jest wolna. Jezus jako wolny Bóg- Człowiek ofiarował swoje życie, abyśmy mogli żyć. Wstąpił do otchłani, a później zmartwychwstał, abyśmy mogli żyć wiecznie w niebie.

Wybór

Każdy z nas chciałby być w pełni wolny, aby żyć w wolności. Chyba nikt nie pragnie zniewolenia, więzienia, niewolnictwa. Jednak sami często się zniewalamy przez różnego typu uzależnienia.

Bóg daje nam wybór. To od nas zależy jak skorzystamy z naszej wolności. Wolność to trudny dar. To od nas zależy jak go wykorzystamy. Nasz Bóg proponuje nam dobro i chciałby, byśmy to dobro wybrali i przyjęli. Jednak to my możemy go wybrać, lub odrzucić. Od nas samych bardzo wiele zależy w kwestii wyboru naszej wolności.

 

wolność wyboru