Z dzisiejszej Ewangelii wg św. Mateusza: Nie troszczcie się – zbytnio!

Z Biblii Tysiąclecia:

„Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy.”

Nasze odczucia

Te słowa są trudne dla nas, jako producentów koszulek chrześcijańskich. Wiele spędziliśmy czasu nad ich analizą i rozważaniem. Dużo wyjaśnił pewien kapłan podczas kazania. Bo nie chodzi o to, by żyć w ascezie na pustyni. Odzież, jedzenie jest nam potrzebne do życia.
I mamy w tym fragmencie również słowa: „To czyż nie bardziej was, małej wiary?„. Więc chodzi o to, by zawierzyć Bogu. Zawierzyć całkowicie. To Bóg ma być na pierwszym miejscu. Bóg nam nie zabierze niczego, a da nam wszystko. Nie troszczcie się o jutro, bo jest dzisiaj. Nie troszczcie się o odzienie ani o żywność, bo przecież Bóg – nasz Ojciec – wie, że tego potrzebujemy. Da nam chleba powszedniego, da nam odzienie – nie tylko jakiekolwiek, ale najpiękniejsze. „Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary?

Z resztą można by to było również odnosić do innych zawodów – po co by się troszczyć o samochód, dom, drogę, drzewo, ogród, ale przecież mamy czynić sobie Ziemię poddaną, ale nie możemy jej stawiać przed Bogiem, bo On o nas najlepiej się będzie troszczył.

Nasze koszulki

Dlatego też chcemy robić koszulki jak najlepsze, aby słowa które na nich głosimy, oraz symbole, które na nich są nadrukowane były prezentowane godnie. Pragniemy, by nasze chrześcijańskie koszulki były bez skazy z najlepszej bawełny oraz z najtrwalszymi nadrukami.

Mamy nadzieję, że tą nie tylko działalnością gospodarczą, ale „dziełem” głosimy dobroć Boga, którą nas nieustannie obdarza.