Maryja poszła z pośpiechem w góry, do pewnego miasta w pokoleniu Judy.
Poszła podzielić się radością. Poszła również by pomóc Elżbiecie.
Pomaga z radością.
Obie przeżywają wspólnie swoją radość z dziecka w łonie.
A czy Ty już wstałeś?
Czy nie wymigujesz się od swoich obowiązków z powodu lenistwa?
Wstań więc i idź z pośpiechem, bo bliskie już jest Narodzenie Pańskie!
Idź z radością i głoś – Chrystus się narodził i żyje.
Chrześcijaństwo zaczyna się tutaj. Głoś z radością, że Chrystus przyszedł, aby nas zbawić!