Zła się nie ulęknę

Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. (Ps 23,4)

Żyjmy bez lęku, bo cóż może zrobić nam zło? Zawsze jest z nami Pan. Zawsze mamy w Nim orędownika i opiekuna. Nie musimy się lękać, bo Pan dba o swoje stworzenie. Dba o swój lud wybrany i powołany do świętości.