Dług

Prosimy Boga o cierpliwość, że naprawimy swoje błędy, tylko niech jeszcze trochę poczeka. Jednak Pan Bóg ma inną sprawiedliwość – daruje nam winy.
Doskonały opis spowiedzi przedstawiony w przypowieści przez Pana Jezusa. Jakże dobry jest Bóg! Wspaniałość Boga objawia się również w sprawiedliwości. Daruje nam winy. Nie istnieją już one dla Boga. Zły sługa nie został oddany katom, ponieważ Bóg zmienił zdanie. Został on wtrącony dlatego, ponieważ darowanie win nie przyniosło w nim zmiany postępowania. Bóg przebacza i oczekuje, że i my również będziemy przebaczać. Tym jest prawdziwa pokuta – pójściem w stronę dobra.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *