Wielki Post

Już od tygodnia przeżywamy ten wspaniały okres. Okres 40 dniowego postu trwający od Środy Popielcowej do Wielkiego Czwartku.

Szczególny czas pokuty i nawrócenia. Kościół, szczególnie w Polsce, w piękny sposób pomaga nam w naszych codziennym nawróceniu, zwłaszcza piękno nabożeństw pasyjnych, jak również czytania i liturgię przeznaczoną na ten okres.

W Wielkim Poście 3 hasłami przewodnimi stanowiącymi jedno są: Modlitwa, Post i Jałmużna. Chcemy wejść w tajemnice pokutne zwłaszcza poprzez Modlitwę, która jest drogą naszego nawrócenia. Post pomaga nam w pracy nad sobą, w pracy nad swoim charakterem i trwaniu w dobrem. Jałmużna natomiast wyzwala nas od egoizmu, kierunkuje nas w stronę drugiego człowieka, zwłaszcza tego potrzebującego naszej pomocy.

Nie jest prawdą, że Wielki Post to jedynie czas umartwień i ascezy, to tak na prawdę czas na Miłość. Miłość, która wypływa z naszej relacji z Bogiem (Modlitwa) poprzez wyrzeczenie się siebie (Post) i prowadzi nas do drugiego człowieka (Jałmużna). Jałmużną najtrudniejszą dla człowieka wydaje się być jego czas. W tak wielkim zagonieniu nasz post winien być rzeczywiście Wielkim.

szczególny czas na miłość, która wypływając z miłości Boga (Modlitwa) przez wyrzeczenie się siebie (Post) prowadzi nas do drugiego człowieka. (Jałmużna)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *