Mandatum

„Jaka treść kryje się ostatecznie w wypowiedzianych przez Chrystusa słowach: „To czyńcie na moją pamiątkę”? Co to tak naprawdę znaczy? Czy chodzi jedynie o to, aby „odprawiać Mszę świętą”, czy także o to, aby Eucharystia sprawiała w nas to, do czego została ustanowiona? Czy chodzi tylko o święte obrzędy? Jeśli tak, to dlaczego Jan w ogóle nie zamieścił opisu tego obrzędu – opisu ustanowienia Eucharystii?! Jak przeżył ten obrzęd Jezus i jak przeżyli go Jego uczniowie?
Przeczuwamy, że chodzi tu o coś więcej niż obrzęd. Tu chodzi o nowego człowieka. Eucharystia uzdalnia człowieka do przyjęcia nowej postawy względem bliźniego – postawy służby. Bez takiej przemiany – nie ma Eucharystii; nie ma pamiątki Pańskiej.” – cytat z książki Biskupa Grzegorza Rysia:  Mandatum, którą przy okazji serdecznie polecamy do przeczytania.
mandatum
To obmycie nóg w Ewangelii św. Jana Apostoła to coś znacznie więcej. To też mamy czynić na pamiątkę ofiary Jezusa. Ona właściwie zaczyna się już tutaj. Pan i Nauczyciel klęka przed swoimi Apostołami i umywa im nogi i dodaje, „Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem.”

Ofiara Miłości

A później następuje przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa i znane słowa – „To czyńcie na moją pamiątkę”. To wszystko mamy czynić na Jego pamiątkę.
Przede wszystkim mamy dzielić się miłością. Służyć drugiemu człowiekowi. To jest cały przekaz Wielkiego Czwartku. Apostołowi niedługo zostaną sami i po wszystkich naukach, kazaniach, cudach zostawia im Jezus jedno. Siebie w Ofierze Miłości. Tym jest zarówno Sakrament Eucharystii jak również Sakrament Kapłaństwa – Ofiarą Miłości. Obmycie nóg jest darem z samego siebie dla drugiego człowieka, darem zapewne trudnym, ale w połączeniu z naszą wolnością jest darem niezwykle ubogacającym nas, ale przede wszystkim pomaga nam zrozumieć miłość Boga – „nie przyszedłem aby mi służono, lecz aby służyć”.

 

Krótką informację o książce można przeczytać na blogu: przezpryzmatwiary.pl