Uzdrowienie: „CHODŹ”

Uzdrowienie chromego – dzisiaj w God Is Good – Christian Wear krótka refleksja na temat uzdrowienia oraz godziny miłosierdzia. W godzinie miłosierdzia, Piotr i Jan chodzili się modlić do świątyni. W godzinie śmierci Jezusa. I tam spotykają człowieka – chromego od urodzenia. Piotr wypowiada do niego niesamowite słowa dobroci i szczerości. „Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź!” Chromy prosi o jałmużnę. Jak wiele razy w naszym życiu prosimy Boga o coś przyziemnego. Piotr szczerze wyznaje – nie mam. Nie mam tego o co prosisz, ale mam to czego pragniesz gdzieś w głębi swojego serca. Tak samo podchodzi do nas Bóg. W swojej dobroci daje nam nieskończenie więcej niż to o co Go prosimy.

To uzdrowienie jest również niezwykłe poprzez słowa, które wypowiada Piotr. Jezus Chrystus po prostu uzdrawiał, Piotr jest narzędziem w ręku Boga i źródłem uzdrowienia staje się Jezus. Piotr mówi: w Imię Jezusa – chodź.

A co to znaczy dla nas? Bo z jednej strony możemy to odczytywać jako wezwanie do uzdrawiania w Jego Imię, ale również jako wezwanie do pójścia i głoszenia Jego Imienia.

uzdrowienie

uzdrowienie

Na dzisiaj przygotowaliśmy dwie grafiki ze względu na pogodę jaka nas uraczyła w ostatnich dniach. W niektórych miejscach Polski mamy bowiem wiosnę, a w niektórych wróciła zima 🙂 W każdych warunkach wstań i idź głosić Jezusa!

Jeśli chodzi o samo głoszenie Chrystusa, to bardzo dobrym sposobem, by iść i głosić Jego imię jest oczywiście chrześcijańska odzież, w szczególności nasze chrześcijańskie koszulki. Zarówno możemy głosić Chrystusa i Jego Ewangelię oraz dobroć (choć zawsze to trzeba wykonywać uczynkami – szczególnie uczynkami miłosierdzia, a koszulka może ewentualnie być pomocą) oraz możemy się nawzajem poznawać jako wspólnota Chrystusowa. Zatem – zachęcamy do wyznawania swojej wiary każdego dnia w każdy sposób. Najlepiej – poprzez miłość do drugiego człowieka, ale odważnie możemy również głosić wiarę naszym strojem.